Reset dekodéru se zvukem Jacek

Jednou za čas se roztrhne pytel s uživateli mých zvuků, kteří něco zkoušeli programovat a pak se divili. Zkusili tedy resetovat dekodér a divili se ještě více. Pěkný byl komentář jednoho kolegy „ja som zkúšal až som prezkúšal“

 

 
Při programování čehokoliv se držím zásady, že než vůbec začnu měnit nějaké hodnoty CV, vyčtu si nejdříve stávající. V případě omylu není problém se vrátit. Naprostá většina uživatelů však vlastní „černou krabičku“ Roco s Multimausem se starým firmware a s tím se CV číst nedají. Když se k tomu přidá programování vysokých CV pomocí pseudoprogramování, je otázka času, kdy něco zkazí. Obvykle modelář chce upravit hlasitost v CV266, ale nedopatřením programuje CV66 nebo CV166 a mašinka pak nejede nebo jede jen jedním směrem, apod. Když si to uvědomí programuje znovu ve snaze o opravu a zkazí to úplně. Proto ihned bez nějakého přemýšlení provede reset dekodéru. Tím chybu většinou odstraní, nebo způsobí několik dalších.

Jako autor zvuků jsem nikdy neměl potřebu se hlouběji zabývat procesy, ke kterým resetem dochází, můžu si rovnou přehrát celý projekt a pro uživatele uvádím v návodech tabulky s potřebnými CV.

Několik modelářů se však na mě nedávno obrátilo se svými postřehy a sám mám nové poznatky, bylo dobré to sepsat, aby to posloužilo dalším. Původní článek jsem smazal, protože vše je mnohem jednodušší než se před lety obecně vědělo. Moje současné zvukové projekty také již nejsou vázané na přesně nastavenou rychlost. Možnosti jak něco zkazit jsou tak minimální

Následující popis se týká zvukových dekodérů Zimo

Jak resetovat

CV8=0
Naprogramováním nuly dojde k „tvrdému resetu“, hodnoty CV se vrátí do továrních hodnot. U zvukového projektu tím dojde ke zrušení nastavení rychlosti, zrychlení, zpomalení a zejména nastavení světel

CV8=8
Naopak tento příkaz uvede zvukový projekt do původního stavu. Není třeba tedy již nic dalšího programovat

 

Je také možnost resetovat dekodér ovladačem, který má tuto funkci předvolenou, např. zde ovladač Lenz LH100

Ale tady je potíž. Některá CV se vrátí do továrních hodnot, v jiných je nula a další zůstanou beze změny. Sám mám centrálu Lenz, reset zruší zrychlení a rychlosti, světla ponechá. Výrobci ovladačů těžko budou implementovat funkce pro zvukové projekty Zimo.

Z toho plyne, že přímé naprogramování osmičky do CV8 je jasná volba, zvukový projekt se uvede do stavu po nahrání.
V případě, že uživatel změní CV, která ve zvukovém projektu nejsou, je potřeba resetovat naprogramováním nuly a poté osmičky.

Nejkrajnější možností je přehrání celého projektu, kdo však má přístroj Zimo MXULFA nebo centrálu Roco Z21, nahraje si projekt sám.

 

Poznámka ke světlům

Součástí zvukových projektů je nastavení světel. Mám snahu toto ladit pro každou verzi továrního modelu, který se mi dostane do ruky. Není však v mých možnostech reagovat na změny ve výrobních sériích.

Proto se to jmenuje zvukový projekt, jde o v prvé řadě o zvuk.

Pokud nějaké světlo svítí jinak než je uvedeno v tabulce, reset rozhodně nepomůže, je potřeba výstupy naprogramovat jinak, dle DPS. To pochopitelně není možné bez toho modelu v ruce.

Aktuálně (v době psaní tohoto článku) se tento problém týká konkrétně laminátek Piko H0, existují minimálně dvě varianty DPS, které výrobce dává do různých sérií modelu.

 

Petr Smutek

Napsat komentář