Zvukový projekt 460

Protože začíná okurková sezóna, chtěl jsem oprášit jeden z projektů, pro které není moc uplatnění. „Panťák“ v TT nikdo  nevyrábí, v H0 existuje malosériový model.

Zvukově je tato řada poměrně jednoduchá, zamýšlené lehké úpravy ale nakonec skončily zcela novými propracovanými projekty a laděním mnoha skriptů

 

Charakteristickým zvukem těchto vozů jsou ventilátory které stojí také za přezdívkou „tornádo“. 

Způsob jejich sepnutí a vypnutí se ukázal být velkou výzvou. K sepnutí ventilátorů nejprve střešních (chlazení odporníků) a bezprostředně poté i ventilátorů trakčních motorů dojde zařazením směru z polohy 0 do polohy P pro jízdu vpřed, nebo do polohy Z pro jízdu vzad. To strojvedoucí udělá ještě před rozjezdem.

Vypnutí pak opět vyřazením do polohy 0 až po zastavení

Z toho pro logiku modelu vyplývají tři možné provozní stavy a na to bylo třeba navázat zvuk odbrzdění před rozjezdem a dobu blokování rozjezdu. Vše musí také fungovat automaticky, aby to bylo použitelné pro každého.

Funguje to tako:

Rozjezd

  • Navolením rychlosti se nejdřív spustí zvuk ventilátorů
  • Po 11 sekundách se přehraje zvuk odbrzdění přídavné brzdy a model se rozjede

Zastavení

  • Po zastavení běží zvuk ventilátorů ještě 15 sekund
  • Během tohoto času je možný rozjezd bez zpoždění

F25 ruční zapnutí

  • Funkcí F25 lze zvuk ventilátorů spustit pro trvalý chod
  • Zpoždění rozjezdu se tím zruší
  • Vypnutím F25 se zvuk ventilátorů vypne pouze při stání se zpožděním 15 sekund

 

Za zmínku stojí také elektrodynamická brzda, která účinkuje do cca 40 km/h. Při zpomalování proto zvuk trakčních motorů zanikne ještě za jízdy a začnou pískat zdrže.

 

Vytvořil jsem dva projekty z nahrávek dvou vozů. Pro plnohodnotné ozvučení obou čelních vozů pak jsou dvě verze se směrově závislými zvuky F7, 9 – 12, 16 – 18.

Projekty obsahují celkem 12 skriptů. Samozřejmostí je jejich určitá „blbuvzdornost“, tedy správné fungování i při zkombinování všech možných situací. Také obsahují deaktivaci při jízdě bez zvuků, atd.

 

Zvukové ukázky

1. rozjezd se zpožděním, brzdění EDB i vzduchem,

2. rozjezd bez zpoždění, brzdění bez EDB

460.005

     

460.006

     

 

 

Sladění dvou vozů v jedné soupravě

U starých projektů to bylo poměrně zdlouhavé, u nových projektů pro MS dekodéry stačí pouze vyladit maximální rychlost v CV5, pokud každý pojezd jede jinou rychlostí. Křivka zrychlení a zpomalení je definovaná přímo v projektech a v CV3 a 4 je třeba zachovat stejné hodnoty v obou dekodérech.

 

DALŠÍ FUNKCE

Výběh a zvuky elektrodynamické brzdy, F6 a F19

pro jízdu výběhem (bez výkonu) slouží tlačítko F6, zapnutím zvuky trakčních motorů utichnou, po zrušení funkce opět „najedou do výkonu“

Funkcí F6 je zároveň zablokovaná akcelerace, je možné pouze zpomalovat a zastavit. Vypnutím F6 je rozjezd opět možný včetně odpovídajících zvuků.

Tato závislost funguje pouze se zapnutými zvuky F8.

Pro jízdu bez EDB a výběhem je tedy třeba stisknout F19 a potom F6.

 

Zvuk dobrzdění

V závislosti na rychlosti při zpomalení a navolené sadě zátěž/bez zátěže se při zastavení přehrají různě výrazné zvuky dobrzdění. Hlasitost těchto zvuků je v CV981. Naprogramování hodnoty „1“ se zvuky deaktivují.

 

F20 – broušení okolků v oblouku

Zapnutím funkce se aktivuje sada zvuků imitující jízdu obloukem. Zvuky se mění podle rychlosti. Hlasitost je v CV985.

 

F24 – zvuky tratě

Zapnutím funkce se aktivuje sada zvuků imitující hluk jízdy po kolejích. Zvuky se mění podle rychlosti. Hlasitost je v CV986, výchozí hodnota je 200

 

Zvuky brzdičů

Při zpomalení se přehraje syčení brzdičů, zabrzdění a odbrzdění. U sady „zátěž“ je to zvuk průběžné brzdy, při sadě „bez zátěže (F19) je to zvuk přídavné brzdy. Hlasitost je v CV984. Naprogramování hodnoty „1“ se zvuky deaktivují.

 

Hluk podvozků

Při rozjezdu je v nízkých rychlostech slyšet hluk podvozků, který při vyšší rychlosti zanikne. Hlasitost je v CV989. Naprogramování hodnoty „1“ se zvuky deaktivují.

Projekty i s návodem jsou ke stažení v tabulce projektů spolu s větší aktualizací

 

Petr Smutek

Napsat komentář