Kódové projekty – seznam změn

Seznam změn ve zvukových projektech

 

aktualizace č. 10

Ukončený vývoj zvukových projektů. Všechny soubory jsou ve finální verzi. Ta je označena číslem 10, které je uloženo v CV256

 

Další úpravy se budou týkat jen projektů pro MS dekodéry. Zde jsou plánované změny.

aktualizace č. 11

 • Opravy chyb a překlepů v CV
 • Plynulý doběh zvuku trakčních motorů při výběhu

Aktualizace č. 12

 • 28-bodová křivka pro rozjezd a brždění. Oproti základní tříbodové je umožněn reálně jemmý rozjezd a zastavení. Poloviční rychlost také odpovídá opravdu poloviční rychlosti
 • Nastavení maximální rychlosti vráceno do CV5, software dekodéru již umožňuje libovolnou změnu rychlosti bez vlivu na rozsah zvuků

Aktualizace č. 13

 • F20 – zvuky okolků v oblouku, různé podle rychlosti jízdy

Aktualizace č. 14

 • F24 – zvuky tratě, různé podle rychlosti jízdy

Aktualizace č. 15

 • Reálné ozvučení brzd. Zvuky brzdění, dobrzdění, syčení brzdičů, atd. Různé zvuky dle provozní situace, stylu jízdy a zvolené sadě zátěž/bez zátěže, různé soupravy/sólo lokomotiva
 • Zvuky dobrzdění závislé na úrovni zpomalení a navolené zvukové sadě F19
 • Zvuk vrznutí brzdových zdrží při rozjezdu závislý na úrovni zrychlení. (jen u vybraných projektů)

Aktualizace č. 16 – prozatím finální verze projektů

 • Nový skript kompresoru. Zcela komplexní chování zvuku kompresoru. Zvuk se spustí zpravidla po zastavení s určitým zpožděním, což je v reálu dáno poklesem tlaku v hlavním vzduchojemu po odbrzdění. Interval spouštění je různý v závislosti na zvolené sadě zátěž/bez zátěže a stylu jízdy
 • Opoždění rozběhu do otáček až po odbrzdění.
 • Opoždění spuštění zvuků trakčních motoru při přechodu z výběhu do výkonu (vypnutí F6 za jízdy)

 


Novinky

6. 3. 2024

Projekt 163.110

 • Aktualizace č. 16
 • Přepracované zvuky EDB, tyristory, trakční motory

 

Projekt 240.036, 086

 • Aktualizace č. 16
 • Zatím jen Piko TT

 

Projekt 242.260

 • Aktualizace č. 16
 • Zatím jen Piko TT, H0

 

projekt 242.260

 • Aktualizace č. 16
 • Verze zatím pro model TT a H0 Piko

 

projekt 720.003 a 018

Aktualizace č. 16

 

projekt 735.007

Aktualizace č. 16

 

 

projekt 742.084 (nové turbo)

 • Aktualizace č. 16

 

projekt 742.391

Aktualizace č. 16

 

Projekt 749.018

 • Aktualizace č. 16

 

Projekt 749.264

 • Aktualizace č. 16

 

Projekt 751.089

 • Aktualizace č. 16

 

Projekt 751.219

 • Aktualizace č. 16

 

Projekt T 478.1001

 • Aktualizace č. 16

 

Projekt T 499.0

 • Aktualizace č. 16

 

 

9. 12. 2024

Projekt 498.1

 • Aktualizace č. 15
 • Verze pro adaptér na kouřový generátor

 

Projekt 121

 • Aktualizace č. 15
 • Verze pro DPS M. Šrůtky

 

Projekt 240.036 TT Piko

 • Aktualizace č. 15

 

projekt 242.260

 • Aktualizace č. 15
 • Verze zatím pro model TT a H0 Piko

 

projekt 742.084 (nové turbo)

 • Aktualizace č. 15

 

Nový projekt 744.120 (Effishunter 1000)

 

Projekt 749.018

 • Aktualizace č. 15

 

Projekty 810.292, 564 a 665

 • Úprava hlasitostí a drobných nedostatků
 • U verzí Roco a MTB H0 svítí stanoviště také bez interiéru na F4

 

Projekt 810.550

 • Přepracovaná verze
 • Aktualizace č. 15

 

Projekt 842.035

 • Aktualizace č. 15
 • Verze pro desku M. Šrůtky

 

Projekt 851.005

 • Aktualizace č. 15
 • Verze pro desky 850 a M296 M. Šrůtky

 

 

12. 10. 2023

Projekt 310.0, 365.4, 375.0, 387.0

 • Aktualizace č. 14

 

Projekt 140.062

 • Aktualizace č. 15

 

Nový projekt 240.086

 • Aktualizace č. 15
 • Verze zatím pro model TT Piko, Cargo

 

Nový projekt 753.333

 

Projekty 810.292, 810.564, 810.665

 • Aktualizace č. 15
 • Nová verze pro 810 H0 Roco
 • Předchozí množství variant ČD, ČSD, ZSSK zrušeno. Je jen jedna verze a odlišnosti je možné změnit v nastavení CV

 

Projekt T 678.0012

 • Aktualizace 15
 • Verze pro TT MTB

 

Projekt MÁV M61

 • Aktualizace 14
 • Verze pro H0 Piko

 

 

2. 9. 2023

Projekt 140.062

 • Verze pro DPS M. Šrůtky

 

Projekt 240.036

 • Oprava ve skriptu zvuků tratě F24

 

Projekt T 478.1001 v1

 • Aktualizace 11 – 14
 • Verze pro DPS M. Šrůtky