Výrobní vada výhybek Tillig

Kolejivo TT s plastovým podložím s oblibou používám ve skrytých částech kolejiště už řadu let. Jeho velkou výhodou je snadná smontovatelnost v prostorech s omezeným přístupem.

Na podzim minulého roku jsem si pořídil několik dalších výhybek a záhy jsem u některých z nich objevil zákeřnou vadu, která způsobila zničení výhybkového dekodéru. Protože jsem se se stejnou závadou setkal už několikrát, nemůže se jednat o náhodu. Tillig přes snahu prodejce chybu neuznal, proto píšu tento článek

 

Kolejnice mezi srdcovkou a jazyky mají na spodní straně výstupky, které zapadají do otvoru v plastovém podloží. U některých kusů tyto výstupky můžou přečnívat a v tom případě se o ně opře přestavník a to je velký problém. Plášť přestavníku je totiž kovový a navíc z nějakého nepochopitelného důvodu je spojen s černým vodičem. Pokud se dotýkají oba výstupky, dojde k přímému zkratu. Když se však dotkne jen jeden, ke zkratu nedojde, ale napětí z jedné kolejnice se dostane přes přestavník na výstup výhybkového dekodéru.

Než jsem na to přišel, stálo mě to jeden výhybkový dekodér, jeden přestavník a spoustu nervů při hledání příčiny zkratů a náhodného obsazování hlídaných úseků.

 

 

Jak jsem psal v úvodu, Tillig vadu neuznává, takže doporučuji malé preventivní opatření. Výstupky přelepíme izolační páskou.

 

 

 

Petr Smutek

 

Napsat komentář