Zvukové ukázky – motorové vozy

Soubory jsou uloženy v nízké kvalitě, zhruba poloviční oproti zvukovým projektům

Některé ukázky obsahují dva rozjezdy do plné rychlosti a zastavení. První rozjezd – sada 1, druhý rozjezd – sada 2

M 131.101

M 131.1454


M 240.056

M 240.0113 


810.292

810.508 (motor Tedom)


814 (814.242)


830 1. a 2. série (830.076)

830 3. série (830.206)


831 (831.105)


840, 841 (841.016)


842.035 
843.023


850 – 853 ČD (850.015) 

850 – 853 ČSD (850.015) 

850 – 853 ČD (850.018)

850 – 853 ČSD (850.018)

850 – 853 ČD (850.030)

850 – 853 ČSD (850.030)


854.026 854.217


M 275.1