Stavba vozu Lp

Novinkou od
stavebnice

Pojezd nemá nijak řešená spřáhla, volný prostor pod čely podlahy je přímo ideální pro nalepení kinematik od firmy Peho. K jejich rovnému usazení však doporučuji na čela nalepit kousek plechu. Je to snadnější než frézovat díl rámu

Slepíme rozsochy a ložiska podle fotky a přilepíme na díl rámu. Zkušenější nelepí, ale letují.

Hotový pojezd zatím odložíme a dále se budeme věnovat skříni.

Nejprve k vnějším dílům přiletujeme vnitřní. Oby díly k sobě přiložíme a na jedné straně je něčím spojíme. Já jsem je sešrouboval ohýbačkou leptů. Zkontrolujeme vzájemnou polohu, vrchní hrany obou dílů musí lícovat a dírky ve dveřích se musí překrývat. Potom oba díly proletujeme v otvorech vnitřního dílu. Já jsem proletoval nejdřív krajní otvor, pak jsem odšrouboval ohýbačku, díly položil na rovnou desku a pokračoval v letování ostatních otvorů. Když máme takto sletované oba boky vozů, čeká nás složitější část stavby, sletovat boky a čela. Je třeba dbát na přesnost. U podobných celků se mi osvědčil tento postup: Jeden díl upnu do svěráku, druhý díl k němu přiložím (zde bok k čelu) a pouze přichytím kapkou cínu. Rozhodně se nesnažím oba díly hned sletovat velkým množstvím cínu, protože je pravděpodobné, že se díly nesletují jak mají. A oprava takového spoje by nebyla snadná. Jakmile mám takto díly provizorně sletované, položím skříň opačným čelem na podložku, přitlačím bok a můžu letovat. Pokud na skříň tlačím, nehrozí, aby díly při letování uhly. Totéž pak uděláme na opačném čele, kde místo kapky vytvoříme kvalitní spoj.

Další fáze stavby je střecha. Díl musíme přesně vytvarovat. K prvotnímu naohýbání použijeme nějakou trubku. Použil jsem praporek posunovače:-) Díl dotvarujeme ohýbačkou nebo kleštěmi do požadovaného tvaru. Pak budeme střechu letovat ke skříni. Opět použijeme postup jako u čel a boků, střechu přiložíme ke skříni tak aby seděly otvory na čelech. Na čelech díly přiletujeme kapkou cínu. Pokud díly stále sedí jak mají, opřeme celek o hranu střechy k podložce a střechu postupně naletujeme k bokům. Neustále kontrolujeme, aby byla rovně. Nakonec se vrátíme k čelům a proletujeme normálním množstvím cínu.

Tím máme hrubou stavbu vozu hotovou a můžeme se věnovat detailům

Do čel vozu přiletujeme vrchní část nádrží na led. Na tyto díly pak přiletujeme nebo přilepíme víka nádrží.

U hotové skříně ještě provrtáme dírky pro madla u dveří, na vnějších dílech otvory jsou, ale na vnitřních chybí. Potom skříň odmastíme a můžeme stříkat.

Nachystáme si díly plošin, zábradlí, madel a detailů. Čelní zábradlí opatrně naohýbáme podle fotky a všechny díly přestříkneme černou barvou. Pak je můžeme postupně vlepit do skříně vozu. POZOR, madla pro posunovače na rozích skříně zatím nelepíme, pod nimi bude obtisk. Nalepíme je až po usazení obtisku.

Nyní se vrátíme k pojezdu. Ten celý ze spodní strany nastříkáme černou barvou. Horní stranu stříkat nemusíme, bude uvnitř vozu. V této chvíli přistoupíme k instalaci kinematik Peho. Práci s nimi rozepisovat nebudu, podrobný návod je na stránkách výrobce. Upravíme pouze přední výstupek kinematik, který zkrátíme o 0,5 – 1 mm. Horní stranu kinematik doporučuji poškrábat ostrým předmětem, aby lepidlo drželo. Pak už zbývá kinematiky jen nalepit na podlahu vozu.

Na podlahu vozu můžeme ještě nalepit závaží. Já ho u svých modelů ještě “pojišťuji” přelitím disperzním lepidlem, Kdyby někdy náhodou sekundové lepidlo povolilo, např. neopatrnou manipulací, závaží neupadne.

No a teď máme vůz hotový a čekají nás obtisky a finální povrchová úprava. Obtisky aplikujeme běžným způsobem, při usazení a vypínání nám hodně pomůžou roztoky Adhesol a Hypersol od firmy Agama. Návodů na toto téma už bylo napsáno několik, nebudu to tedy rozvádět, jen upozorním na jedno úskalí. Skříň vozu není rovná, má prolisy. Kvůli tomu budeme muset vodičku Hypersol použít vícekrát. Po zaschnutí přesto na některý místech obtisk nekopíruje tvar prolisu. Tady si pomůžeme tím, že na takovém místě projedeme opatrně a jemně žiletkou. Ale POZOR, až po dokonalém zaschnutí roztoku, jinak obtisk poškodíme !!!

Na závěr už zbývá jen dolepení madel pro posunovače a přelakování skříně i pojezdu matným lakem. Obě části nakonec k sobě přilepíme a model je hotový.

Petr Smutek

Napsat komentář