Sergej Piko HO, světla, zvuk

Do dílny se mi na víkend dostal hánulkový model sergeje ST 44 od firmy Piko. Spolu s ozvučením bylo třeba vyladit zvukový projekt a naprogramovat světla.

 

 

 

V modelu je rozhraní plux22 a místo pro kulatý reproduktor o průměru 23 mm.

 

S kulatými reproduktory bez ozvučnice od ESU mám špatné zkušenosti, reproduktor stejného průměru má v nabídce i Zimo, ale ten jsem v ruce nikdy neměl. Dá se použít klasická kostka Zimo, musí se ale obrousit rohy ozvučnice, aby se vešla do otvoru v desce.

 

 

 

Deska tentokrát umožňuje mnoho funkcí, konečně jsou využity výstupy dekodéry. Při zkoumání CV jsem se snažil především nastavit světla v souladu s ostatními projekty JBR. Model ve verzi PKP umožňuje návěst, která je pro ČSD nepoužitelná, vytvořil jsem proto dvě verze projektu. Funguje to takto:

 

Verze PKP

F0 světla poziční + dálkové podle směru

Dálkový reflektor svítí trvale s pozičními světly, nedá se samostatně vypnout

 

F1 koncové osvětlení podle směru

 

F2 osvětlení strojovny

 

F0 + F2 Osvětlení kabin podle směru a strojovna

 

F3 Světla pro posun na levé straně (spolu s poloviční rychlostí)

 

F4 Světla pro posun na pravé straně

 

F3 + F4 Světla pro posun na obou stranách

 

F0 + F5 Návěst Pc2 (jízda po nesprávné koleji)

 

Nastavení CV pro verzi PKP je následující, mělo by fungovat i s nezvukovým dekodérem Zimo. Uvádím i rychlosti. CV40 – 46 je pouze pro můj zvukový projekt kvůli kolizi funkcí.

CV# 3 = 30
CV# 4 = 30
CV# 5 = 108
CV# 6 = 70
CV# 35 = 12
CV# 36 = 48
CV# 37 = 16
CV# 38 = 32
CV# 39 = 200
CV# 40 = 0
CV# 41 = 0
CV# 42 = 0
CV# 43 = 0
CV# 44 = 0
CV# 45 = 0
CV# 46 = 0
CV# 124 = 23
CV# 127 = 1
CV# 128 = 2

 

 

Verze ČSD

Zde se nastavení liší vypuštěním polské návěsti a mapování je trochu odlišné.

F0 + F5 – poziční a dálkové světlo, osvětlení kabin.

F2 – jas dálkového reflektoru.

Dálkový reflektor svítí trvale s pozičními světly, nedá se samostatně vypnout

Funkce F3 nebo F4 lze použít jako návěst pro posun před rokem 1997. Světla sice nejsou do kříže, ale v předpisu D1 se o tom nepíše. Pokud si pamatuji, bylo předepsáno jedno poziční světlo na každém čele.

 

Zapnutím F3 i F4 dohromady svítí všechna čtyři poziční světla, vhodné tedy pro návěst pro posun po roce 1997

 

Nastavení CV

CV# 3 = 30
CV# 4 = 30
CV# 5 = 108
CV# 6 = 70
CV# 35 = 12
CV# 36 = 32
CV# 37 = 16
CV# 38 = 32
CV# 39 = 2
CV# 40 = 0
CV# 41 = 0
CV# 42 = 0
CV# 43 = 0
CV# 44 = 0
CV# 45 = 0
CV# 46 = 0
CV# 124 = 23
CV# 127 = 1
CV# 128 = 2

 

Mimochodem zvukový projekt sergeje s tlumičem vznikl z této nahrávky polského gagarina

 

 

Petr Smutek

Napsat komentář