18 201 úprava zvuku

V tomto článku popíšu úpravu nastavení zvuku lokomotivy 18 201 od firmy Roco. Podle informací v návodu k modelu je dekodér přesně nastaven pro tento konkrétní model. To však není až tak pravda. Jedna vada na kráse  je nesprávný počet výfuků na otáčku kol. Podle mě coby zvukaře MS Train Simulátoru je toto vyloženě hrubá chyba. Skutečná lokomotiva je tříválcová a pokud není parní stroj sdružený, ale trojčitý, měla by lokomotiva vydávat 6 výfuků na jednu otáčku kol. Vydává jich však 8, to by předloha musela mít parní stroj čtyřčitý. A že tomu tak není, dokládají různá videa na Youtube.

Naštěstí tohle jde nastavit v CV dekodéru.

 

Budeme upravovat konkrétně hodnotu v CV267. V manuálu k dekodéru Zimo se píše následující:

CV267 účinné jen je-li CV268 = 0:
Rázy páry sledují „simulovaný detektor nápravy“,
pak tedy není nutné připojovat k dekodéru skutečný
detektor.
Základní nastavení „70“ udává přibližně 4 nebo 6
nebo 8 rázů páry na otáčku podle zvolené sady
rázů páry; protože je zde silná závislost na motoru
a převodech, musí být většinou provedeno individuální
přizpůsobení pro dosažení skutečně exaktní
četnosti rázů páry: k tomu slouží CV267:
snížení hodnoty způsobí vyšší četnost rázů páry a
naopak.

Těmi rázy páry jsou myšleny výfuky. My potřebujeme, aby lokomotiva vydala 6 výfuků na jednu otáčku spřažených kol. Toho se mi podařilo dosáhnout při hodnotě 82 v CV267.

Zde je video:

Napsat komentář